Leonardo Guzmán Méndez

Imagen de Leonardo Guzmán Méndez
Leonardo Guzmán Méndez
Jefe de División de Investigación en Acuicultura
Instituto de Fomento Pesquero